Combo video khóa học tiếng Đức A1.1 - A1.2

Đăng ký tham gia
 • Qua khóa học này bạn sẽ đạt được trình độ của A1 theo khung tham chiếu Châu Âu có nghĩa là bạn sẽ hoàn thành được 2 mảng kiến thức và các kỹ năng. Khối kiến thức đó là từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm, ngữ điệu và đất nước học của nước Đức cũng như một số nước nói tiếng Đức.
 • Về kỹ năng bạn sẽ rèn luyện được kỹ năng nghe hiểu, đọc hiểu, kỹ năng diễn đạt qua lời nói và diễn đạt bằng hành văn viết đã được quy định ở trình độ A1
 • Chào mừng các bạn đến với combo khóa học A1.2 -A1.2
 • Trong khóa học này bạn sẽ được tiếp cận và làm quen với những kiến thức cơ bản nhất của tiếng Đức:
 • Về kiến thức, bạn sẽ được học những từ vựng, ngữ pháp đơn giản hay những câu thành ngữ đặc thù của tiếng Đức cũng như ngữ âm, ngữ điệu qua các bài giảng Video của chúng tôi. Với những phần kiến thức khó tiếp thu,  bạn có thể xem lại Video và tìm tòi bổ sung cho tính hiếu học của mình.
 • Về kỹ năng bạn có thể học các mẫu câu và cách diễn đạt của giáo viên trên Video để tạo ra kỹ năng giao tiếp của mình là hỏi và nói. Khi bạn nghe hoặc đọc những bài hội thoại hay độc thoại trong Video cũng như trong tài liệu tham khảo đính kèm, bạn đã được  rèn luyện và hoàn thiện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc viết. 
 • Qua khóa học này bạn sẽ đạt được trình độ của A1 theo khung tham chiếu Châu Âu, có nghĩa là bạn sẽ hoàn thành được 2 mảng kiến thức và các kỹ năng. Khối kiến thức đó là từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm, ngữ điệu và đất nước học của nước Đức cũng như một số nước nói tiếng Đức.
 • Về kỹ năng bạn sẽ rèn luyện được kỹ năng nghe hiểu, đọc hiểu, kỹ năng diễn đạt qua lời nói và diễn đạt bằng hành văn viết đã được quy định ở trình độ A1.

Giảng viên

 • TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ THÀNH CÔNG

  Trung Tâm Ngoại Ngữ Thành Công
  • Thầy Cao Hữu Ngạn
   - Nguyên Trưởng Khoa Tiếng Đức ĐH Hà Nội
   - Nguyên Chủ tịch Hội Đồng thi chứng chỉ ÖSD của ĐH Hà Nội
   - Giám Đốc Trung tâm TTNN Thành Công
   - Hơn 40 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Đức cho các thế hệ học sinh 
    - Có chứng chỉ hỏi thi và coi chấm thi của ECL, ÖSD, Telc
  • Cô Hoàng Thị Ngân
   - Cử nhân Ngành Ngôn Ngữ Đức tại ĐH Hà Nội
   - Học viên Cao học ngành ngôn ngữ Đức tại trường Ramkhamhaeng Băng Cốc - Thái Lan
   - Giáo viên tại Trung tâm TTNN Thành Công
   - Hơn 8 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Đức
   - Đã từng sống và làm việc tại Đức
   - Tham gia khóa coi và chấm thi A1, A2 và B1 của ECL do IBA tổ chức tại Hải Phòng; khóa tìm hiểu cấu trúc và yêu cầu bài thi A1, A2 và B1 của ÖSD tại TTNN THÀNH CÔNG và của Telc do TTNN THÀNH CÔNG cùng chuyên gia của Telc tập huấn. 
  • Cô Vũ Việt Linh
   - Cử nhân Ngành Ngôn Ngữ Đức tại ĐH Hà Nội
   - Học viên Cao học ngành ngôn ngữ Đức tại trường Ramkhamhaeng Băng Cốc - Thái Lan
   - Giáo viên tại Trung tâm TTNN Thành Công
   - Hơn 8 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Đức
   - Đã từng sống và làm việc tại Đức
   - Tham gia khóa coi và chấm thi A1, A2 và B1 của ECL do IBA tổ chức tại Hải Phòng; khóa tìm hiểu cấu trúc và yêu cầu bài thi A1, A2 và B1 của ÖSD tại TTNN THÀNH CÔNG và của Telc do TTNN THÀNH CÔNG cùng chuyên gia của Telc tập huấn. 
  • Cô Cao Mỹ Hạnh
   - Cử nhân Ngành Ngôn Ngữ Đức tại ĐH Hà Nội
   - Giáo viên tại Trung tâm TTNN Thành Công
   - Hơn 4 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Đức
   - Đã từng sống và làm việc tại Đức
   - Tham gia khóa tìm hiểu cấu trúc và yêu cầu bài thi A1, A2 và B1 của ÖSD tại TTNN THÀNH CÔNG và của Telc do TTNN THÀNH CÔNG cùng chuyên gia của Telc tập huấn. 

Đăng ký học

Học phí

1.500.000đ

3.000.000đ

-50%