Khóa học video luyện thi nói B1 viện Goethe và của ÖSD

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ THÀNH CÔNG

(0 Đánh giá)
1.200.000đ
500.000đ

Khóa học video luyện thi viết B1 viện Goethe và của ÖSD

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ THÀNH CÔNG

(0 Đánh giá)
1.200.000đ
500.000đ

Các gói khóa học

Combo video khóa học tiếng Đức A1.1 - A1.2

Combo 2 Khóa học

Giảng viên: 1

3.000.000đ
1.500.000đ

Combo video khóa học tiếng Đức A1.1 - A1.2 -A2.1- A2.2

Combo 4 Khóa học

Giảng viên: 1

10.000.000đ
4.000.000đ

Khóa học video combo luyện thi viết và nói B1 viện Goethe và ÖSD

Combo 2 Khóa học

Giảng viên: 1

2.400.000đ
700.000đ