Hướng dẫn học khóa học video

27/07/2021

Chuẩn bị: Bạn hãy xác định cho mình khi ngồi học video cũng cần ngay ngắn và tập trung như khi học trên lớp: đúng giờ, trang phục và chỗ ngồi học phù hợp, dụng cụ học đầy đủ (vở ghi, bút 3 màu...), trang thiết bị đầy đủ (tốt nhất là sử dụng Computer hay Laptop, thậm chí trên Smart-Tivi, khi không có thiết bị nào tốt hơn mới học qua Smartphone, Smartphone chỉ dùng để ôn tập...)

Hướng dẫn đăng ký học khóa học trên Daytiengduc.vn

26/07/2021

Hướng dẫn đăng ký và thanh toán khóa học trên daytiengduc.vn